EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

ata
Efendiler, Cezaevleri sorunu çok önemlidir.
Kişisel özgürlüğü kaldırılan vatan evladının yararlı bir eleman olarak yetiştirilmesi gerekmektedir.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün genelge ve emirleri doğrultusunda, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokole göre, ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin Atatürk İlke ve İnkılâpları doğrultusunda çağdaş infaz anlayışına uygun olarak; boş zamanlarını eğitim, öğretim ve kültürel faaliyetlerle değerlendirilmelerini sağlamak, böylece onları topluma kabul edilir düşünce ve davranışları benimsemelerine, kendilerini topluma yararlı insanlar olarak yetiştirmelerine, iyi vatandaş olmaları için bilgi, beceri ve davranışlarını bu yönde geliştirmelerine rehberlik etmektir.


Kurumumuz Eğitim Birimi Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün 27.07.2007 tarihli 46/1 sayılı genelgeleri doğrultusunda eğitim-öğretim faaliyetlerini, iş ve meslek eğitimi faaliyetlerini, sosyal ve kültürel faaliyetlerini ve kütüphane çalışmalarını yürütmektedir.


Hükümlülerin maddi ve manevi kalkınmaları ile ilgili ıslah tedbirlerinin başında gelen eğitim ve öğretim faaliyetleri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak Kurumumuzun kontrol ve denetimi altında yürütülmektedir.


Eğitime yönelik çalışmalardan beklenen; hükümlülerin doğru davranış, tutum ve alışkanlıkları benimseyerek, yeniden suç işlemelerini önleyecek ahlâkî değerler kazanmalarını sağlamak, kurum hayatını normal hayata yakınlaştırarak, bu kişilerin salıverilmelerinden sonra topluma uyumlarını kolaylaştırmak ve dış olaylara, tahriklere karşı sabırlı, dayanıklı ve soğukkanlı hâle getirmektir.


Bütün hükümlülerin, meslekî eğitim, yaratıcı ve kültürel faaliyetler, bedensel eğitim, spor, sosyal eğitim ve kütüphane tesislerini ihtiva edecek şekilde tasarlanmış bir eğitime sahip olması sağlanmaktadır.


Hükümlülerin, eğitimin bütün yönlerine aktif olarak katılmasını teşvik etmek için her türlü çaba gösterilmektedir.
Hükümlüler kütüphaneye her hafta düzenli olarak gelip, Kurumda bulunan kitaptlardan her biri 3 adet kitap alabilmekte ve bu kitapları 2 hafta okuma süresi sonunda değiştirebilmektedirler.


Hükümlülerin beden eğitimi çalışmaları yapmaları ve spor faaliyetlerine katılmaları teşvik edilmekte olup Kurumun toprak futbol sahası ve 2 adet voleybol sahasından belirli plan çerçevesinde yararlanmaktadır.


Yaratıcı ve kültürel faaliyetlere önemli bir rol verilmektedir. Bu faaliyetler çerçevesinde bilgi yarışması, konferans, münazara, satranç turnuvaları düzenlenmektedir.


Eğitim faaliyetlerinde, kurum dışından da destek alınmakta olup bu kurumlar başlıca Türkiye İş Kurumu, Halk Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Üniversiteler, İl Halk Kütüphanesi ve Çeşitli sivil toplum örgütlerinden yardım ve destek alınmaktadır.

SODES kapsamında Dicle Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirilen “Diyarbakır Taşları Tarihe Can Veriyor” projesiyle kurumumuzda açılan Taş İşçiliği kursu 34 hükümlünün gönüllü katılımı ile yapılmıştır. Kurs kapsamında hükümlülere girişimcilik eğitimi de verilmiştir.

MESGEP projeleri kapsamında kurslar açılmaktadır. Diyarbakır Sur Kaymakamlığı ile yapılan Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Projesi (KDRP) kapsamında kurslar yapılmıştır.

Hükümlülerin salıverilme sonrasında da eğitimlerine devam etmeleri için Eğitim Birimince rehberlik yapılmaktadır.

Hükümlülerin uygun eğitim almalarını, topluma geri dönmesini sağlamak için kurumumuzda 1 Öğretmen, 2 Eğitim Birimi Memuru, 2 Vaiz olarak hizmet vermektedir. Eğitim ve öğretim çalışmaları; 42 kişilik 3 derslik, 90 kişilik konferans salonu, 1 hobi atölyesi 24 kişilik iş atölyesi ve 1 bilgisayar sınıfında yürütülmektedir. Ayrıca ihtiyaç duyuldukça Kurumun bütün personeli eğitim ve iyileştirme faaliyetlerinde yardımcı olmaktadır. Bu faaliyetlerin yapılması için gerekli alet, donanım ve öğretici personel temin edilmekte olup eğitim ve iyileştirme faaliyetleri aksaksız olarak sürdürülmektedir.

Kurumumuz eğitim-öğretim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri ana başlıklar altında şöyle sıralayabiliriz:

 1. Eğitim-Öğretim Durumlarının Tespit edilmesi.
 2. Birinci ve İkinci Kademe Okuma - Yazma Kursları
  a. Kademe Okuma ve Yazma Kursları
  b. Kademe Okuma ve Yazma Kursları
 3. Açık İlköğretim Okuluna başvuru ve sınavlara katılım.
 4. Açık Öğretim Lisesine başvuru ve sınavlara katılım.
 5. Yüksek Öğretim Kurumlarına başvuru ve sınavlara katılım.
 6. Yüksek Öğretim
  a ) Örgün Eğitim
  b ) Açık Öğretim Fakültesi
 7. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
 8. İş ve Meslek Eğitim Kursları düzenlemek, sertifikalarını dağıtmak.
 9. Kütüphane Çalışmaları
 10. Sosyal, Kültürel ve Sportif Çalışmalar.
  a) Konferans ve Seminerler
  b) Sportif Çalışmalar
  c) Diğer Sosyal ve Kültürel Çalışmalar

 Ayrıca 2014 yılı itibari ile Ceza İnfaz Kurumlarında yürütülen sosyal ve kültürel faaliyetlerin belirlenen evrensel değerler yörüngesinde şekillendirildiği ve Genel Müdürlüğümüzce geliştirilen “Değerler Eğitimi” projesi Kurumumuzda da uygulamaya konulmuştur. Bu kapsamda her ay konferans, sinema ve bilgi yarışması gibi birçok etkinlik yapılmaktadır.

Genel Müdürlüğümüzce Oluşturulan Değer Takvimi:
1. Ocak Ayı         : Çalışkanlık                     7.Temmuz Ayı    : Vatanseverlik
2. Şubat Ayı        : Ahlak                             8.Ağustos Ayı    : Başarı
3. Mart Ayı          : Çanakkale Ruhu             9. Eylül Ayı        : Adalet
4. Nisan Ayı        : Sağlıklı YAşam             10.Ekim Ayı         : Emek          
5.Mayıs Ayı         : Aile ve Toplum              11. Kasım Ayı      : Güven
6.Haziran Ayı       : Empati                         12. Aralık Ayı       : İsraf Etmemek

 

 

Diyarbakır Açık Ceza İnfaz Kurumu Resmi Web Sitesi © 2014 Tüm Hakları Saklıdır.
[Son Güncellenme Tarihi - 15.02.2018 ] - Webmaster
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.